Yellow Pages Detail

https://khupho.com/_KhoCa


KHO CA (San Jose)

San Jose, CA, USA

 Name Diana Nguyen  Phone  -----  Email  -----

Description

$18
 
 

KHO CA VIET NAM

👉 Khô cá sặc lớn $16 / nua kg

👉 Khô cá sặc bướm ( con nhỏ ) $16/ nua kg

👉 Khô cá lóc đồng $18 / nua kg

👉 Khô cá đù $15 / nua kg

👉 Khô cá kèo $18/ nua kg

👉 Khô cá Trạch $18/ nua kg

👉 Khô cá chỉ vàng $15 / nua kg

👉 Khô cá điêu hồng $15/ nua kg

👉 Khô cá lưỡi trâu $18/ nua kg

👉 Kho ca khoai $18/ nua kg

👉 Kho nhai ( vu nu chan dai ) $18 / nua kg

👉 Kho muc lon $30/ nua kg

👉 Kho muc nho $25/ nua kg

Hang lam nha khong chat bao quan

👉 Bao ngon

👉 Bao sạch

👉 Bao không chất bảo quản Để lại tin nhắn và số phone mình sẽ liên lạc lại

 

Message me on Facebook https://www.facebook.com/quynhnhu.nguyen.180

Comments

No comments found

Show More Comments

© 2018 Khupho | All Rights Reserved | Terms & Conditions